آرشیو برچسب های: کاربرد پیچ و مهره

کاربرد بسیار وسیع پیچ و مهره در صنایع مختلف

کاربرد پیچ و مهره

  در صنایع مختلف جهت اتصال قطعات از روشهای متعددی مانند چسب، میخ، پرچ، بست، پیچ و مهره، جوش و غیره استفاده می شود که هر یک در صنایع مختلف کاربرد بیشتری داشته و مزایا و معایب خود را دارند. آنچه روشن است صنعت فلزات گسترده ترین نوع صنعت بوده که اتصالات در این صنعت […]