آرشیو برچسب های: پیچ و مهره متریک

انواع پیچ و مهره و استاندارهای متریک آن

انواع پیچ و مهره

در حالی که فرضیه‌های جدید، پیچ ارشمیدس که نوعی پمپ برای انتقال آب و به شکل پیچ بوده، را به سِناخِریب یا سن ناشریب، پادشاه آشور نسبت می ‌دهند، یافته‌ های باستان‌ شناسی و شواهد تصویری تنها در دوره هلنی ۱پدیدار می‌شوند و نظرات متداول هم بر یونانی بودن اختراع مذکور تأکید دارد و احتمالاً مربوط […]